AJANDA
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 291)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilen GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 291) 21 Nisan 2016 Tarihli ve 29691 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)




cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry