AJANDA
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen genç girişimcilerde kazanç istisnasına ve 2 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle getirilen ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflere uygulanacak indirime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 292) 05 Mayıs 2016 Tarihli ve 29703 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry