AJANDA
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) 5 Nisan 2016 Tarihli ve 29675 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry