Vergilerin Mükellefe İadesinde Faiz

Haksız Tahsil Edilen Vergilerin Mükellefe Geri Verilmesinde Faiz Ödenmesi

Uyuşmazlık Konusu

Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin mükellefe red ve iadesinde ödenecek faize ilişkin kanuni düzenleme Vergi Usul Kanununun 112/4’üncü maddesinde yer alıyor:

“4. (Yeniden düzenleme: 6322-31.5.2012/m.14) Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edilir.”

Uygulamada “iade faizi” olarak tabir edilen, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin mükellefe red ve iadesinde ödenecek faizi düzenleyen yukarıdaki madde kapsam ve yöntem bakımından çeşitli kanuni düzenlemelere konu oldu ve nihayette 31.5.2012 Tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. maddesiyle VUK’un 112/4. maddesi hükmünün yeniden düzenlenmesi sonrasında, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler kapsamı daha belirgin hal almış, yargı kararları ile iadesine karar verilen vergilerin bu kapsamda olduğu hususu ihtilafsız hale geldi.

Gelinen noktada, uyuşmazlık sürecinde ödemiş bulundukları vergileri mahkeme kararına göre geri alırken, bu vergilerin maliye hazinesinde durduğu süre için kanunda belirtilen çerçevede faiz alma hakkı kazanmış oldular.

Kısaca “iade faizi” denen bu faizin ödenmesi henüz yaygınlaşmış olmasa da hukuki altyapısının mevcut olması nedeniyle, dileyen mükellefler, iadelerinin faizi ile birlikte yapılmasını veya iadeleri daha önce yapılmış ise paralarının maliye hazinesinde durduğu süre için iade tarihine kadar kanunda belirtilen çerçevede yıllık %12 oranında faiz talep ediyorlar.

Faiz taleplerinin kabul görmemesi üzerine de konuyu yargıya taşıyorlar.

Mükellefler; bu davada; “fazla ve yersiz olarak tahsil edilerek hukuka aykırı şekilde maliye hazinesince kullanılmış olan vergilerinin iadesinde kanunda belirtilen usul ve oranda faiz ödenmesini” savunuyorlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı ise iade faizi taleplerini yasal şartları taşımadığı gerekçesiyle geri çeviriyor. Bu konuda son sözü yargı söyleyecek, iade faizi ödenmesinin hukuki koşulları açılan davalarda verilecek yargı kararları ile şekillenecek gibi görünüyor.

Yargı Kararları ve Uyuşmazlığın Akıbeti

İade faizi davaları henüz yeni açılmaya başlandı. Bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry