AJANDA
GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca, 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine dayanılarak hazırlanan ve 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsayan GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) 29 Mart 2016 Tarihli ve 29635 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90)cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry