YAYINLARIMIZ

GÜNCEL VERGİ KARARLARI

 • 09.06.2016 ÖDENMEYEN İTHALAT VERGİLERİNİN TAHSİLİ AMACIYLA GÜMRÜK MÜŞAVİRİ ADINA SIRA GÖZETİLMEKSİZİN EK TAHAKKUK YAPILMASI... Devamı
 • 08.06.2016 VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN MÜKELLEFE TEBLİĞ EDİLMEMESİ, VERGİLENDİRME İŞLEMİNİ HÜKÜMSÜZ KILACAK NİTELİKTE ESASA ETKİLİ BİR HATADIR Devamı
 • 20.10.2014 MURİSİN BORCUNA KARŞILIK 3. KİŞİ NİTELİĞİNDEKİ VARİS EŞ ADINA KAYITLI TAŞINMAZA HACİZ KONULAMAZ Devamı
 • 20.10.2014 VERGİ CEZASI KESİLEN DAVACI, EMTİANIN GERÇEKTEN ALINDIĞINI KANITLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR Devamı
 • 17.10.2014 EMLAK VERGİSİNE KARŞI TEBLİĞDEN İTİBAREN; TEBLİGAT YAPILMAMIŞSA ÖDEMEDEN İTİBAREN DAVA AÇILABİLİR Devamı
 • 17.10.2014 FAZLA VE YERSİZ ALINAN DEVLET HAKKININ İADESİNDE YASAL FAİZE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR Devamı
 • 17.10.2014 SALT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNUN İBRAZ EDİLMEMESİ YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASINI ENGELLEMEZ Devamı
 • 15.10.2014 MAL VE HİZMETLERİN TRAMPAYA KONU EDİLMESİ İKİ AYRI TESLİM HÜKMÜNDE OLDUĞUNDAN KDV’NE TABİ OLMALIDIR Devamı
 • 15.10.2014 RUHSATSIZ OLMASI NEDENİYLE YIKILMASINA KARAR VERİLEN YAPI SONUCU OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ İDARİ YARGI Devamı
 • 13.10.2014 İNCELEME SIRASINDA VERGİ DAİRESİNE İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELER YARGI AŞAMASINDA İNCELENEMEZ Devamı
 • 13.10.2014 P.O.S CİHAZINDAN YAPILAN SATIŞLARIN NAKİT TEMİN ETME AMACIYLA YAPILDIĞINI İSPAT YÜKÜ DAVACIYA DÜŞER Devamı
 • 13.10.2014 GEÇMİŞ DÖNEMİ KAPSAR ŞEKİLDE MÜKELLEFİYET TESİS EDİLMESİ, ELEKTRONİK BEYANNAME VERMEDİĞİ GEREKÇESİYL Devamı
 • 11.10.2014 2. DERECE İMZA YETKİSİ ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ VE ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ SIFATI KAZANDIRMAZ Devamı
 • 11.10.2014 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İKTİSAP EDİNİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI KDV’YE TABİ DEĞİLDİR Devamı
 • 09.10.2014 TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLEN MÜKELLEFE KDV İNDİRİMİNİN REDDİ, KOMİSYONUN YETKİSİ DAHİLİNDE DEĞİLDİ Devamı
 • 09.10.2014 FESHEDİLEN DERNEĞİN VERGİ BORCU İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ALEYHİNE ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEZ Devamı
 • 08.10.2014 KDV ÖDEMEK DURUMUNDA KALAN NİHAİ YÜKLENİCİ DOĞRUDAN VERGİ DAVASI AÇABİLİR Devamı
 • 07.10.2014 ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERİLMEMESİ ÜZERİNE MÜKELLEFE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEZ Devamı
 • 07.10.2014 ZAMANAŞIMI SÜRESİNDEN SONRA TARH VE TEBLİĞ OLUNAN VERGİLERDE HUKUKA UYARLIK YOKTUR Devamı
 • 07.10.2014 BORÇLU ADINA YAPILAN CÜZ’İ ÖDEMELER ZAMANAŞIMINI KESMEZ Devamı
 • 07.10.2014 İLİŞKİLİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ HALİNDE DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLİR Devamı
 • 05.10.2014 İNCELEME YAZISI BULUNMAYAN DÖNEME İLİŞKİN VERİLEN PİŞMANLIK BEYANNAMESİ REDDEDİLEMEZ Devamı
 • 05.10.2014 MÜNFESİH ŞİRKETLER ALEYHİNE VERGİ TAHAKKUKU YAPILAMAZ Devamı
 • 05.10.2014 FUZULEN ÖDENEN VERGİNİN İADESİNDE YASAL FAİZ ÖDENMELİDİR Devamı
 • 05.10.2014 KOD LİSTESİNDEN ÇIKMAK İÇİN İDARENİN BASKISIYLA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİNE KARŞI DAVA AÇILABİLİR Devamı
 • 03.10.2014 ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİSİNİN, İSTİFANIN TESCİLİNDEN SONRA VERGİ BORCU SORUMLULUĞU ORTADAN KALKIYOR Devamı
 • 03.10.2014 VERGİ SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİ SAPTANAMAYAN KİŞİYE CEZA VERİLEMEZ Devamı
 • 03.10.2014 MALİ MÜŞAVİRİN SAHTE FATURALARI USULSUZ TASDİK EDİLEN DEFTERE KAYDETMESİ, SUÇA İŞTİRAK ETTİĞİNİ GÖSTERİR Devamı
 • 03.10.2014 SAHTE FATURA DÜZENLEYEN VE KULLANANLARI TANIŞTIRIP FATURALARI KULLANANLARA KOMİSYON KARŞILIĞI... Devamı
 • 01.10.2014 KOMİSYON KARŞILIĞI YAPILAN SAHTE FATURA ALIŞVERİŞİNE ARACILIK EDEN KİŞİ SUÇA İŞTİRAK ETMİŞTİR Devamı
 • 01.10.2014 VERGİ ZİYAINA İŞTİRAK EDİLDİĞİNDE YÜKÜMLÜNÜN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNCE CEZA KESİLMELİDİR Devamı
 • 01.10.2014 SAHTE BELGE DÜZENLEMEK KARŞILIĞI ELDE EDİLEN KOMİSYON GELİRİ KDV DAHİL TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANIR Devamı
 • 01.10.2014 İNCELEMEYE SEVK EDİLMEKLE BİRLİKTE HENÜZ İNCELEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞ BULUNAN MÜKELLEF KODA ALINAMAZ Devamı
 • 30.09.2014 SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULAN ŞİRKETÇE DÜZENLENEN FATURALAR İÇİN % 2 KOMİSYON ORANI... Devamı
 • 30.09.2014 HUKUKEN YETERLİ DÜZEYDE GEÇERLİ VE SOMUT TESPİTE DAYANMAYAN TARHİYAT İSABETSİZDİR Devamı
 • 30.09.2014 FAALİYET ALANI DIŞINDA HİZMET VERDİĞİNİ İDDİA EDEN MÜKELLEF, İSPATLA YÜKÜMLÜDÜR Devamı
 • 30.09.2014 EKSİK İNCELEME VE SOMUT TESPİT YOKLUĞU HUKUKA AYKIRIDIR Devamı
 • 28.09.2014 EMTİAYA VE NAKLİYEYE İLİŞKİN İNCELEME YAPILMADAN MATRAH FARKI HESAPLANMASI İSABETSİZDİR Devamı
 • 28.09.2014 VARSAYIMA VE EKSİK İNCELEMEYE DAYANAN TARHİYAT İSABETSİZDİR Devamı
 • 28.09.2014 SAHTE BELGEYE DAYALI KOD UYGULAMASININ HUKUKİ DAYANAĞI YOKTUR Devamı
 • 28.09.2014 SAHTE FATURA İÇİN KURULMUŞ BİR ŞİRKET SOMUT VE KESİN DELİLLERLE ORTAYA KONULMALIDIR Devamı
 • 26.09.2014 SOMUT TESPİT VE VERGİ KAYITLARINA GÖRE KARAR VERİLEBİLECEKKEN VARSAYIMA DAYALI HÜKÜM İSABETSİZDİR Devamı
 • 26.09.2014 SADECE FATURA DÜZENLEYEN NEZDİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA CEZALI TARHİYAT KESİLMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR Devamı
 • 26.09.2014 YALNIZCA ALIŞLARI YÖNÜNDEN İNCELEME YAPILAN FİRMANIN, SATIŞ FATURALARININ GERÇEK OLDUĞUNUN KABULÜ... Devamı
 • 26.09.2014 SAHTE BELGE KULLANANLAR HAKKINDA KAÇAKÇILIK CEZASI KESİLMELİDİR Devamı
 • 24.09.2014 SAHTE BELGELERDEN YARARLANILAN GELİR VE KDV İNDİRİMLERİ İÇİN KESİLEN CEZALI TARHİYAT YERİNDEDİR. Devamı
 • 24.09.2014 SAHTE FATURADA YER ALAN KDV’nin İNDİRİM KONUSU YAPILMASI CEZALI TARHİYATI GEREKTİRİR Devamı
 • 24.09.2014 VERGİ ZIYAI CEZASINI MÜKELLEFİN VERGİ DAİRESİ KESMELİDİR VE CEZA BULUNDUĞU VERGİ DÖNEMİNİ KAPSAMALI Devamı
 • 24.09.2014 AYNI ŞİRKET İÇİNDE ÇALIŞAN VE USULSÜZLÜKLERİ İHBAR EDEN ORTAK İKRAMİYEYE HAK KAZANIR Devamı
 • 22.09.2014 SMMM VE YMM’LER İŞLERİ DOLAYISIYLA ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ İHBAR EDEREK İKRAMİYE ALAMAZLAR Devamı
 • 22.09.2014 BAŞMÜFETTİŞ, KURUMUYLA ALAKALI TESPİT ETTİĞİ USULSÜZLÜKLERDEN DOLAYI İHBAR İKRAMİYESİ ALAMAZ Devamı
 • 22.09.2014 İHBAR İKRAMİYESİ ÖDENEBİLMESİ İÇİN, İHBAR EDİLEN HAKKINDA VERGİ TARH EDİLMİŞ OLMALIDIR Devamı
 • 22.09.2014 VERGİYLE BAĞLANTISI BULUNAN İHBAR İKRAMİYESİ DAVASI VERGİ MAHKEMESİNCE ÇÖZÜMLENİR Devamı
 • 20.09.2014 KOMİSYON KARŞILIĞI SAHTE BELGE (NAYLON FATURA) ALAN İNŞAAT ŞİRKETİNİN %5 ORANINDA KAR ÜZERİNDEN... Devamı
 • 20.09.2014 SAHTE BELGE KARARI VERİLMESİ İÇİN BELGE DÜZENLEYENLER HAKKINDA NE GİBİ İŞLEMLER YAPILDIĞI DİKKATE.. Devamı
 • 20.09.2014 ALIŞ FATURALARININ SAHTELİĞİNDEN SATIŞ FATURALARININ DA SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAN YÜKÜMLÜNÜN... Devamı
 • 20.09.2014 SAHTE FATURAYLA ELDE EDİLEN KOMİSYON GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK YOKTUR Devamı
 • 18.09.2014 GERÇEK BİR EMTİA TESLİMİNE DAYANDIRILMAMIŞ FATURA MATRAHTAN İNDİRİM YAPILAMAZ Devamı
 • 18.09.2014 HAYALİ İHRACAT DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FATURALARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ VE İADESİ YAPILMAZ. Devamı
 • 18.09.2014 ALIŞ FATURALARI DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLEBİLİR,GERÇEKLİĞİ DE BİLİRKİŞİYLE ARAŞTIRILMALIDIR Devamı
 • 18.09.2014 EMTİA TESLİMİNE DAYANMAYAN FATURALAR BELGESİZ ALIŞLARI BELGELENDİRMEK İÇİN KAYITLARA EKLENEBİLİR Devamı
 • 16.09.2014 ALIŞ FATURALARININ SAHTE OLMASINDAN, SATIŞ FATURALARININ DA SAHTE OLDUĞU SONUCUNA VARILAMAZ Devamı
 • 16.09.2014 ALIŞ FATURALARININ SAHTELİĞİ, SATIŞ FATURALARININ DA SAHTELİĞİNİ GÖSTERMEZ Devamı
 • 16.09.2014 GERÇEK BİR EMTİA TESLİM ETMEKSİZİN DÜZENLENEN FATURA DOLAYISIYLA KDV İNDİRİMİ YAPILAMAZ Devamı
 • 16.09.2014 BİRBİRİNİ TUTMAYAN KAYIT VE BEYANLARA DAYALI FATURALARDAN KDV İNDİRİMİ ALMAK İSABETSİZDİR Devamı
 • 14.09.2014 EMTİA ALIŞLARINI BELGELENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN FATURALARLA KDV İNDİRİMİ YAPILAMAZ Devamı
 • 14.09.2014 FATURA BEDELİNİN ÇEK YA DA BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMİŞ OLMASI BELGENİN GEÇERLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ Devamı
 • 14.09.2014 FATURALARIN SAHTE OLDUĞU İDDİASINI KANITLAMAK İÇİN SOMUT TESPİT GEREKİR Devamı
 • 14.09.2014 MATRAHIN RE'SEN TAKDİR YOLU İLE OLUŞTURULDUĞU DURUMDA GERÇEK GELİRE EN YAKIN GELİRİN TESPİTİ GEREKİR Devamı
 • 12.09.2014 VERGİLEMEDE İDARENİN ŞÜPHE VE VARSAYIMA DAYANARAK HAREKET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Devamı
 • 12.09.2014 MAHSUP TALEBİNİN REDDEDİLME KARARI İSABETSİZDİR, KARARIN UYGULANMAYIP TEKRAR REDDEDİLMESİ HATALIDIR Devamı
 • 12.09.2014 TARHİYAT NEDENİ DEFTER VE BELGELERİN, DAVALI İDAREDE YENİDEN TARHİYATA TABİ TUTULMASI İSABETSİZDİR Devamı
 • 12.09.2014 AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN KDV DÜZENLEMESİ AYRIDIR, “KDV DAHİLDİR” İFADESİNE AYRICA GEREK YOKTUR. Devamı
 • 10.09.2014 VERGİ ÖDEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN, ÇOK YÜKSEK TUTARLI FATURALAR SAHTE FATURAYA KARİNE TEŞKİL EDER Devamı
 • 10.09.2014 DEFTERE KAYDETME VE BELGEDE VERGİYİ GÖSTERME ŞARTI BULUNSA BİLE VERGİ İNDİRİMİ YAPILABİLİR Devamı
 • 10.09.2014 FATURA DÜZENLEYEN KİŞİLERE ARAŞTIRMA YAPILARAK DÜZENLENEN FATURALARININ DOĞRULUĞU TESPİT EDİLMELİDİR Devamı
 • 10.09.2014 SAHTE VEYA YANILTICI BELGE KULLANMADA KASTIN VARLIĞINI BELİRLEME GÖREV VE YETKİSİ MAHKEMEYE AİTTİR Devamı
 • 08.09.2014 SAHTE BELGEYİ KASITLI OLARAK KULLANMADIĞI ANLAŞILAN MÜKELLEFLER ADINA TEK KAT CEZA UYGULANMALIDIR Devamı
 • 08.09.2014 ADRESTE BULUNAMAMA, FATURANIN GERÇEK BİR MAL VE HİZMET TESLİMİNE DAYANMADIĞINA KARİNE TEŞKİL ETMEZ Devamı
 • 08.09.2014 BİR ŞİRKETİN SALT ADRESİNDE BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE VARSAYIMA DAYALI CEZALI VERGİ TARH EDİLEMEZ Devamı
 • 08.09.2014 BİLİNEN İŞ ADRESİNDE BULUNAMAYAN KİŞİLERİN SIRF BU SEBEPTEN GERÇEK MÜKELLEF OLMADIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ Devamı
 • 06.09.2014 YAPILMASI NORMAL VE ZORUNLU OLAN GİDERLER DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN TARHİYAT HUKUKA AYKIRIDIR Devamı
 • 06.09.2014 VERGİ İNCELEMESİNDE MALİYET TESPİTİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMALIDIR Devamı
 • 06.09.2014 SAHTE FATURA KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞİRKETİN DURUMUNUN SOMUT TESPİTİ GEREKİR Devamı
 • 06.09.2014 KUSURLU ŞEKİLDE ALINAN VERGİYİ RIZASI İLE YAZILI BİLDİREN VE ÖDEME YAPAN YÜKÜMLÜ İÇİN CEZA KESİLEMEZ Devamı
 • 04.09.2014 ARAŞTIRMA YAPMADAN VE TARAFLAR ARASINDAKİ GERÇEK İLİŞKİYİ ORTAYA ÇIKARMADAN CEZA KESİLMEMESİ GEREKİR Devamı
 • 04.09.2014 SAHTE FATURALARDAN HESAPLANAN MATRAHIN MEŞRU OLMASI İÇİN İLGİLİ KURULUŞLARDAN ARAŞTIRMA YAPILMALI Devamı
 • 04.09.2014 KAMU ALACAĞINI TEMİNATA ALMAK MAKSATLI YAPILAN İHTİYATİ HACİZ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ HUKUKA UYGUNDUR Devamı
 • 04.09.2014 FASON İŞÇİLİK FATURASI DÜZENLEYENLERİN ADRESİNDE BULUNMAMASI FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNU KANITLAMAZ Devamı
 • 04.09.2014 HACİZ VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARI HAKKINDAKİ KARARLARIN KESİNLEŞMESİ ŞARTI ANAYASAYA AYKIRIDIR Devamı
 • 02.09.2014 SAHTE FATURA İNCELEMESİNDE ÖDEMENİN ÇEKLE VEYA BANKA YOLUYLA YAPILDIĞI HUSUSU DİKKATE ALINMALIDIR Devamı
 • 02.09.2014 DÜŞÜK DEĞERLİ SAHTE FATURADA ÖDENMEYEN VERGİDEN İTHALATÇI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRİ MÜTESELSİLEN SORUMLUDUR Devamı
 • 02.09.2014 SAHTE FATURA DAVASINDA FATURA İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN TARHİYAT NEDENİ DEĞİŞTİRİLEREK HÜKÜM KURULAMAZ Devamı
 • 02.09.2014 SAHTE BELGE BORCUNDAN, 4811 S. KANUNDAN YARARLANAN AMA BORCUN KESİNLEŞMESİNE NEDEN OLAN SORUMLUDUR Devamı
 • 31.08.2014 TEVKİF YOLUYLA ÖDENMEYEN VERGİNİN MÜTESELSİL SORUMLULARI ADINA DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ DÜZENLENEBİLİR Devamı
 • 31.08.2014 BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENEN FATURANIN SAHTE OLDUĞU İDDİASININ İSPAT YÜKÜ İDAREDEDİR Devamı
 • 31.08.2014 FATURANIN SAHTE OLDUĞUNA HÜKMEDİLMESİ İÇİN SATICININ KOD LİSTESİNDE BULUNMASININ ÖTESİNDE SOMUT... Devamı
 • 31.08.2014 SAHTE BELGE KULLANDIĞI HUSUSUNDA ŞÜPHE BULUNMAYAN MÜKELLEFLERE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERDİRİLMESİ... Devamı
 • 29.08.2014 KANUNİ TEMSİLCİYE ATANAN VASİ ŞİRKET ADINA TEMYİZ DİLEKÇESİ İMZALAYAMAZ Devamı
 • 29.08.2014 ÖTV İSTİSNASINI ALICININ GERÇEĞE AYKIRI BEYANINA GÖRE UYGULAYAN MÜKELLEFE VERGİ ZİYAI CEZASI... Devamı
 • 29.08.2014 ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMASINDAN ÖNCE YAPILAN CÜZ'İ TUTARDAKİ ÖDEMELER TAHSİL ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ... Devamı
 • 29.08.2014 YETKİLİSİNCE İMZALANMAYAN BELGE HİÇBİR HUSUSU İSPATLAYAMADIĞINDAN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULAMAZ Devamı
 • 27.08.2014 İHTİRAZİ KAYITLA ÖDEMEYE DAYANILARAK İADE DAVASI AÇILAMAZ Devamı
 • 27.08.2014 BİRLEŞME YOLUYLA DEVRALINAN ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİNİN, DAVACI ŞİRKET SERMAYESİNE İLAVE... Devamı
 • 27.08.2014 6183 SAYILI KANUNUN 56. MD. UYARINCA TESİS EDİLEN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ TALEBİYLE AÇILAN DAVA... Devamı
 • 27.08.2014 AVUKAT ELİYLE GÖRÜLEN DAVADA AVUKATIN AZLİ YA DA İSTİFASI SÖZKONUSU DEĞİLSE, DAVACI ASIL DEĞİL... Devamı
 • 25.08.2014 VERGİ KAYBI DOĞURAN OLAYLAR, TAKVİM YILI İÇİNDE BELGE DÜZENİNE AYKIRILIK OLDUĞUNA DAYANAK OLUŞTURMAZ Devamı
 • 25.08.2014 VEKİL DEĞİL MEMURİYET STATÜSÜYLE İDAREYİ TEMSİL EDEN HUKUK MÜŞAVİRİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAYİN EDİLMEZ Devamı
 • 25.08.2014 DAVA DOSYASININ İYUK MD. 26/3 GEREĞİ YENİDEN İŞLEME KONMASI TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ DURDURMAZ Devamı
 • 25.08.2014 KISMEN KABUL EDİLEN DAVADA, REDDİLEN KISIM İÇİN DE (İDARE LEHİNE) VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR Devamı
 • 23.08.2014 DÜZELTME VE ŞİKÂYET YOLLARI, KAMU ALACAKLARININ GÜVENCEYE ALINMASI İŞLEMLERİNİ KAPSAMAZ Devamı
 • 23.08.2014 ÖDENMEYEN KDV’DEN MÜTESELSİLEN SORUMLULUKLA SMİYB’DEKİ KDV’NİN İNDİRİMİ FARKLI HÜKÜMLERE TABİDİR Devamı
 • 23.08.2014 UZLAŞMA, VERGİ HATASININ DÜZELTİLMESİNE ENGEL OLUŞTURMAZ Devamı
 • 23.08.2014 SATIN ALINAN ARACIN ARIZALANMASI HALİNDE ÖTV SAKATLIK İSTİSNASINDAN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Devamı
 • 21.08.2014 ANONİM ŞİRKET ORTAĞI,ŞİRKET ADINA 6183 S.K. MÜK. MD. 35 TEBLİĞ OLAN ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇABİLİR Devamı
 • 21.08.2014 VERGİ ALACAĞININ DOĞDUĞU DÖNEMDE SORUMLULUĞU BULUNMAYAN YK ÜYESİ ÖDEME EMRİ İLE TAKİP EDİLEMEZ Devamı
 • 21.08.2014 GARANTİ BELGESİ, “TAHHÜTNAME” NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULAMAZ Devamı
 • 21.08.2014 VERASET İNTİKAL VERGİSİNDE ZAMANAŞIMI İNTİKAL EDEN MALLARIN İDARECE TESPİT OLUNDUĞU TARİHTE BAŞLAR Devamı
 • 19.08.2014 HEM DAVA AÇILMIŞ VE HEM DE UZLAŞMAYA BAŞVURULMUŞ İSE UZLAŞMANIN SONUÇLANMASI BEKLENİR Devamı
 • 19.08.2014 TARHİYATIN DAYANAĞI İNCELEME RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ İHBARNAMEYİ HÜKÜMSÜZ KILAR Devamı
 • 19.08.2014 VERGİLENDİRME İŞLERİNE İLİŞKİN TEBLİGATLAR, TEBLİGAT KANUNUNA DEĞİL VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YAPILIR Devamı
 • 19.08.2014 İFLASINA KARAR VERİLİP,TEŞEKKÜL ETTİRİLMEMİŞ ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİ MÜFLİS ŞİRKETE DAVA AÇABİLİR Devamı
 • 17.08.2014 DÜZELTME BAŞVURUSUNUN DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE REDDİ DURUMUNDA DOĞRUDAN DAVA AÇILABİLİR Devamı
 • 17.08.2014 MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH VE CEZA KESME İŞLEMLERİ İLE İHBARNAME DÜZENLENMESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN... Devamı
 • 17.08.2014 KONUSU AYNI OLMAYAN DAVA, İKİ AYRI MAHKEMEDEN ÇIKTIĞINDA BAHİSLE YARGILANMANIN YENİLENMESİ İSTENEMEZ Devamı
 • 17.08.2014 YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAYAN VE ATANMIŞ MÜDÜR DE OLMAYANLAR ÖDENMEYEN VERGİDEN SORUMLU TUTULAMAZ Devamı
 • 15.08.2014 VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA MAHKEMEYE SUNULMAYAN BELGELER GERÇEK HUKUKİ MUAMELEYİ YANSITIYOR MU? Devamı
 • 15.08.2014 VERGİ İNCELEMESİ YAPILMADAN BİR TUTANAKLA KOMİSYONA SEVK SURETİYLE CEZALI TARHİYATA GİDİLEMEZ Devamı
 • 15.08.2014 ÇEKİŞMESİZ YARGI KARARI NİTELİĞİNDE Kİ ZAYİ KARARLARI, TAKDİRİ DELİL OLARAK DİKKATE ALINMASI GEREKİR Devamı
 • 15.08.2014 TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA BELGE DÜZENİNE AYKIRILIK NEDENİYLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEZ Devamı
 • 13.08.2014 ÖDEME EMRİNE KARŞI DÜZELTME VE ŞİKÂYET YOLUNA BAŞVURULAMAZ Devamı
 • 13.08.2014 BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ VERGİ BORCU NEDENİYLE HACZEDİLEMEZ Devamı
 • 13.08.2014 TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ İŞLEMLERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ GÜMRÜK KANUNUNA DEĞİL İYUK’A GÖRE BELİRLENİR Devamı
 • 13.08.2014 VERGİ SORUMLULARI DA VERGİ MÜKELLEFLERİ GİBİ TARH EDİLEN VERGİLERE KARŞI DAVA AÇABİLİRLER Devamı
 • 11.08.2014 İŞLEME KARŞI BAŞVURULACAK İDARİ MERCİ VE SÜRESİ GÖSTERİLMEYEN BİLDİRİMLER İTİRAZ SÜRESİNİ BAŞLATMAZ Devamı
 • 11.08.2014 TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI, YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ NEDENİYLE OLUŞAN HAZİNE ZARARINDAN SORUMLUDUR Devamı
 • 11.08.2014 VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KANUNEN BİLMEK DURUMUNDA OLAN VAKIF MÜTERAFIK KUSURLUDUR Devamı
 • 11.08.2014 KESİNLEŞMİŞ KARAR SONRASI AYNI İSTEMLE YAPILAN BAŞVURU DAVA AÇMA SÜRESİNİ CANLANDIRMAZ Devamı
 • 09.08.2014 İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA İLE BU İŞLEME İTİRAZIN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA BİRLEŞTİRİLMELİDİR Devamı
 • 09.08.2014 MESLEK MENSUPLARININ TARİFEDE BELİRLENEN ÜCRETE GÖRE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKİR Devamı
 • 09.08.2014 KANUNİ TEMSİLCİ HAKKINDA TAKİP YAPMAKSIZIN DOĞRUDAN HİSSESİNİ DEVREDEN ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ Devamı
 • 09.08.2014 CİRO PRİMİ KARŞILIĞI ORTAKLAR ADINA YAPTIRILAN YAŞAM VE SAĞLIK SİGORTASI PRİM BEDELİ GİDER YAZILAMAZ Devamı
 • 07.08.2014 E-ORTAMDA PİŞMANLIK SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMEYEN ANCAK YARARLANMA ŞARTI MEVCUT MÜKELLEFE CEZA KESİLEMEZ Devamı
 • 07.08.2014 ZARAR AZALTIMINA İLİŞKİN İNCELEME RAPORUNUN DAVA KONUSU EDİLMEMESİ, ZARAR AZALTIMINI KESİNLEŞTİRMEZ Devamı
 • 07.08.2014 AKTİFE ALINAN MONTE EDİLMEMİŞ MAKİNELER İÇİN AMORTİSMAN AYRILABİLİR Devamı
 • 07.08.2014 ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARLARI, GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARDA DİKKATE ALINIR Devamı
 • 05.08.2014 AKTİFLEŞTİRME TARİHİ İLE BU TARİH ÖNCESİ YAPILAN ÖDEME ARASINDA OLUŞAN KUR FARKI Devamı
 • 05.08.2014 VERGİ ZİYAI CEZALARINDA TEKERRÜR ARTIRIMININ UYGULANMASI Devamı
 • 05.08.2014 KARŞI TARAF YASAL VEKALET ÜCRETİ KDV'YE TABİDİR Devamı
 • 05.08.2014 ANONİM ŞİRKET ORTAĞI, ŞİRKET ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇABİLİR Devamı
 • 03.08.2014 İHTİRAZİ KAYDA İTİBAR EDİLMEYEREK FUZULEN TAHSİL EDİLEN VERGİNİN İADESİNDE FAİZ ÖDENMELİ Devamı
 • 03.08.2014 KANUNİ TEMSİLCİNİN ŞAHSINA AİT TAŞINMAZI MAL BİLDİRİMİNDE GÖSTERMESİ ŞİRKET BORCUNA TEMİNAT SAYILMAZ Devamı
 • 03.08.2014 LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLAR İLE KANUNİ TEMSİLCİ ARASINDA TAKİP ÖNCELİĞİ Devamı
 • 03.08.2014 İLİŞKİLİ ŞİRKETTEN ALINAN HİZMET BEDELİ FATURALARINA İLİŞKİN CEZALI TARHİYAT YAPILMAMASI Devamı
 • 01.08.2014 VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARININ KOVUŞTURULMASINDA GELİR İDARESI BAŞKANLIĞI YA DA DEFTERDARLIK MÜTALAASI Devamı
 • 01.08.2014 YASAL DÜZENLEME İLE VERGİ UYGULAMALARINDA HUKUKSAL OLARAK AYNI DURUMDA OLAN MÜKELLEFLER ARASINDA Devamı
 • 01.08.2014 İLAN VE REKLAM VERGİSİ TUTARLARININ BELEDİYE MECLİSLERİNCE BELİRLENMESİNE DAYANAK OLUŞTURAN YASAL Devamı
 • 01.08.2014 VERGİ YÜKÜNÜ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK ARTIRAN YASAL DÜZENLEME ANAYASAYA AYKIRIDIR Devamı
 • 30.07.2014 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİREN BAKANLAR KURULU KARARLARI 2976 SAYILI KANUNA DAYANDIĞINDAN BUNLARIN İTHAL Devamı
 • 30.07.2014 ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA KALDIRILAN VERGİ USUL KANUNU M.114/2 HÜKMÜ ZAMANAŞIMI TESPİTİNDE UYGULAN Devamı
 • 30.07.2014 DAR MÜKELLEF KURUMLARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞTIRDIKLARI HİZMET ERBABINA YURT DIŞINDA ELDE ETTİKLERİ Devamı
 • 30.07.2014 ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİKLERİ TARİHTEN ÖNCE AÇILMIŞ VE BAKILMAKTA OLAN Devamı
 • 28.07.2014 KAYIT DIŞI BIRAKILAN EMTİANIN ÇALINMASI NEDENİYLE UĞRANAN ZARAR VE SİGORTA ŞİRKETİNDEN ALINAN TAZMİN Devamı
 • 28.07.2014 MESLEKİ ÖZEN VE SORUMLULUĞU GÖSTERMEYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN, ZİYAA UĞRATILAN VERGİ VE KESİLEN Devamı
 • 28.07.2014 YATIRIM İNDİRİMİNE TABİ KAZANCIN DAĞITIMINA KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME Devamı
 • 28.07.2014 İHBARCININ İNCELEMENİN TAMAMLANDIĞI TARİHTEN SONRA İKRAMİYE ÖDENMESİ TALEBİNİ İÇEREN BAŞVURUSUNUN Devamı
 • 26.07.2014 TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA KAPSAMINDA OLMAYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINA İLİŞKİN DAVA, VUK’DA DÜZENLENEN Devamı
 • 26.07.2014 LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI ADINA ORTAK OLDUĞU DÖNEMDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN AMME ALACAKLARININ TAHSİL Devamı
 • 26.07.2014 KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN KANUNİ TEMSİLCİLİK DÖNEMİNİN SONA ERMESİ, ÜYELİKTEN AYRILMANIN Devamı
 • 26.07.2014 SAHTE FATURA KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE KODA ALINAN MÜKELLEF ADINA YAPILAN TARHİYATIN, VERGİ MAHKEMESİN Devamı
 • 24.07.2014 PİŞMANLIK ZAMMI KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERDİR Devamı
 • 24.07.2014 VERGİ SORUMLUSU BEYAN ETTİĞİ VERGİNİN İADESİ İÇİN DAVA AÇABİLİR Devamı
 • 24.07.2014 KANUNİ TEMSİLCİNİN DÖNEMİNE AİT TARHİYATLAR HAKKINDA BİR BAŞKA KANUNİ TEMSİLCİ DÖNEMİNDE UZLAŞILMIŞ Devamı
 • 24.07.2014 HACİZ BİLDİRİSİNE YAPILAN İTİRAZIN REDDİ KARARI İDARİ DAVAYA KONU EDİLEMEZ Devamı
 • 22.07.2014 AVUKAT İLE TEMSİL EDİLEN LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ KANUN YARARINA BOZMA GEREKTİRİR Devamı
 • 22.07.2014 SİGORTALI ÇALIŞAN AVUKATIN 5271 SAYILI CMK UYARINCA HAK KAZANDIĞI MÜDAFİLİK ÜCRETİNDEN, YANINDA Devamı
 • 22.07.2014 BORÇLU ŞİRKET HAKKINDA MALVARLIĞI ARAŞTIRMASI HACİZ İŞLEMİNDEN EVVEL YAPILMALIDIR Devamı
 • 22.07.2014 MÜKELLEFLERİ KOD LİSTESİNE ALMAK YASAL OLMADIĞI GİBİ ANAYASA'DA GÜVENCE ALTINA ALINAN TEMEL KİŞİ HAK Devamı
 • 20.07.2014 TAKDİR KOMİSYONUNCA, EMTİA TEMİN ETMEKSİZİN FAALİYETE DEVAM EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ YÖNÜNDE ARAŞTIRMA Devamı
 • 20.07.2014 KULLANIM SÜRESİ GEÇEN VEYA BİR BAŞKA BİÇİMDE KULLANILAMAYACAK HALE GELEN VE İMHA EDİLEN MALLAR ZAYİ Devamı
 • 20.07.2014 GAYRİMADDİ HAK KAPSAMINDA OLMAYAN BİR KISIM LABORATUVAR VE ANALİZ ÇALIŞMALARI İÇİN YAPILAN HARCAMA Devamı
 • 20.07.2014 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN İADESİ VERGİ HATASI KAPSAMINDA İNCELENMELİDİR Devamı
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry